Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Yêu cầu thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Văn bản đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (*)
2 Quyết định lương hiện hưởng (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc đối chiếu) (*)
3 Các văn bằng đào tạo, chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch mới hoặc tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp mới (bản sao có chứng thực) (*)
4 Quyết định phân công công việc, tiếp nhận, điều động hoặc bổ nhiệm của cấp có thẩm quyền (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc đối chiếu) (*)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576