Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Yêu cầu thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức (*)
2 Công văn đồng ý tiếp nhận của đơn vị cần nêu rõ: Nhu cầu tiếp nhận, giải trình biên chế biên chế của đơn vị (số biên chế giao, số biên chế đã thực hiện, số biên chế còn chưa thực hiện), dự kiến bố trí công tác (*)
3 Văn bản đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác của cơ quan,đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức (*)
4 Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức (*)
5 Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức (*)
6 Quyết định lương hiện hưởng (đối với cán bộ,công chức,viên chức đã xếp vào ngạch); đối với các trường hợp còn lại (diễn biến lương và sổ BHXH) (*)
7 Văn bằng, chứng chỉ liên quan (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc đối chiếu) (*)
8 Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh và xác nhận của đơn vị đang quản lý công chức, viên chức tại thời điểm chuyển công tác) (*)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576