Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Yêu cầu thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Đơn xin chuyển công tác của công chức, viên chức
2 Văn bản của cơ quan,đơn vị đang quản lý công chức, viên chức đồng ý cho công chức, viên chức chuyển công tác (*)
3 Văn bản đồng ý tiếp nhận của cơ quan, đơn vị tiếp nhận công chức, viên chức cần nêu rõ: Nhu cầu tiếp nhận, giải trình biên chế biên chế của đơn vị (số biên chế giao, số biên chế đã thực hiện, số biên chế còn chưa thực hiện nếu trường hợp đơn vị tiếp nhận là cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp  (*)
4 Quyết định tuyển dụng (*)
5 Quyết định lương hiện hưởng (*)
6 Quyết định bổ nhiệm
7 Văn bằng, chứng chỉ có liên quan (*)
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576