Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Yêu cầu thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức đề nghị được cấp thẻ (Thủ trưởng cơ quan ký, xác nhận). (*) (Tải biểu mẫu)
2 Ảnh thẻ cở 3x4 (01 cái/ người) (*)
3 Phiếu cán bộ, công chức, viên chức (đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa có số hiệu công chức, viên chức). (Tải biểu mẫu)
4 Quyết định bổ nhiệm vào ngạch công chức/viên chức (đối với cán bộ, công chức, viên chức chưa có số hiệu công chức, viên chức).
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576