Đăng ký dịch vụ công trực tuyến

Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện
Yêu cầu thực hiện
Thành phần, số lượng hồ sơ
Thời hạn giải quyết
Đối tượng thực hiện
Cơ quan thực hiện
Lệ phí
Tên mẫu đơn, tờ khai
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Họ và tên *
Số CMT/Hộ chiếu *
Điện thoại
Email *
STTTên loại fileChọn tệp tải lên
1 Đơn đề nghị khai thác tài liệu lưu trữ (*)
2 Bảng sao giấy chứng minh nhân dân (*)
3 Phiếu yêu cầu sử dụng tài liệu (*) (Tải biểu mẫu)
4 Phiếu yêu cầu đọc tài liệu  (*) (Tải biểu mẫu)
5 Phiếu yêu cầu sao tài liệu  (*) (Tải biểu mẫu)
6 Phiếu yêu cầu chứng thực tài liệu  (*) (Tải biểu mẫu)
7 Sổ hộ khẩu
Mã xác nhận Nhập mã ở trên vào ô bên cạnh  
Những trường có dấu * là những trường bắt buộc phải nhập !
Mã hồ sơ *
Số CMT/Hộ chiếu *

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576