Thi đua khen thưởng

1Đề nghị tặng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến trong các tổ chức, cơ quan và đoàn thể
2Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng cho tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác
3Đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất
4Đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ đối với tập thể, cá nhân theo đợt thi đua hoặc chuyên đề
5Đề nghị khen thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy chương Hữu nghị, Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân nước ngoài
6Tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm
7Tặng thưởng Cờ thi đua của UBND tỉnh theo đợt hoặc theo chuyên đề
8Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về hoàn thành nhiệm vụ công tác năm cho tập thể, cá nhân
9Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề cho tập thể, cá nhân
10Khen thưởng gương người tốt, việc tốt dũng cảm cứu người, đấu tranh phòng chống tội phạm (khen đột xuất)
11Khen thưởng đối ngoại
12Tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho cá nhân
13Tặng Danh hiệu tập Tập thể Lao động xuất sắc/Đơn vị quyết thắng cho tập thể

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ Quảng Nam
Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: (02353) 813576